Ventilationen viktig

I dag skriver vi om inomhusluften, i hus och på jobbet (inte minst på möbelfabriken) – om hur viktigt det är att denna är ventilerad och frisk samt i allra möjligaste mån fri från farliga partiklar.

Bilen en miljöbovNär man har ett företag, där produktion fysiskt sker, är det väldigt viktigt och till och med lagkrav på att luften är bra i alla utrymmen. Något som man kan ta sig en titt på via exempelvis e-klok.se, för att eventuellt förbättra inomhusluften. Har man en möbelfabrik, i större eller mindre skala, är luftens kvalitet enormt viktig. Med trädamm och flisor som fyller luften är det verkligen av vikt att alla medarbetare kan andas frisk luft. Men så är det på alla arbetsplatser, när det kommer till kritan.

Dålig luft ett växande hälsoproblem

I Dagens Nyheter står det bland annat om hur dålig luft i bostäder dessutom är ett hälsohot enligt forskare vid Högskolan i Gävle. Och vidare tycks det vara så att de flesta hem i Sverige just är riktigt dåligt ventilerade. Fler kemikalier i hemmen samt ett fuktigare klimat ökar nämligen behovet av just bra inomhusluft där ventilationen är något av grunderna. Detta spås vidare bli ett växande problem. Vi har tätare och energisnålare hus vilket är bra på många sätt, men samtidigt är äldre hus som är mindre täta bättre ur lufthänsyn. Enligt Socialstyrelsen bör dessutom ventilationen byta minst hälften av luften i ett rum under en timme, men de flesta hus klarar inte detta.

Arbetsmiljöverket kan man läsa på riktigt ordentligt om just luft och ventilation. För det är så att du som person verkligen påverkas av den luft som du andas in. Om du upplever luften som frisk mår du bättre än om du känner av fukt och dålig lukt eller får i dig luftföroreningar. Ventilation betyder vidare just luftväxling, att förorenad luft bytes ut mot just frisk uteluft samt det finns system som hanterar detta inne i byggnader.