Tips om luft och ventilation

På en arbetsplats är det ytterst viktigt med bra luft, speciellt om det handlar om olika typer av fabriker. Här följer tips oh råd rörande just luft och ventilation som kan vara bra att tänka på.

Ventilationen är viktig speciellt i olika typer av arbetsmiljöer där det hanteras olika former av kemikalier eller där det flyger mycket damm. Möbelfabriken är exempel på en sådan plats som dessutom kombinerar bägge delar av både kemikalier och dammpartiklar som förorenar luften. Så om man arbetar på en sådan arbetsplats är det ytterst viktigt att ventilationen på fabriksgolvet är optimalt. Men vad innebär det egentligen?

Viktigt att förebygga oren luft

Om ens arbetsplats har bristande luftventilation kan miljön vara direkt hälsofarlig att vistas i. Men som tur är finns sätt att förebygga så att jobbets luft inte förorenas. Något som till exempel Arbetsmiljöverket tipsar om är att säkerställa att såväl material, maskiner, processer och arbetsmetoder är sådana som avger så lite luftföroreningar som bara är möjligt. Just i olika former av industrilokaler är detta extra viktigt att tänka på då flertalet av processer här ofta ger upphov till just luftföroreningar. Tänk på att försöka begränsa utrymmena som luftföroreningarna kan sprida sig till genom att exempelvis kapsla in dessa processer i enskilda utrymmen med speciell processventilation som minskar att de anställda utsätts för dålig luft. Även att aktivt arbeta med luftrening minskar luftföroreningarna, vilket är ganska givet. Så om det inte finns luftrenare i lokalerna är det hög tid att införskaffa sådana – det kommer öka kollegornas arbetsmiljö till det positiva och minska sjukfrånvaron då god luft framhäver god hälsa.

Ett annat tips: vädra

Det finns en rad olika saker man kan göra för att få bättre luft på sin arbetsplats, och om man inte ännu införskaffat luftrenare eller är speciellt nöjd med den nuvarande ventilationen i lokalerna. Vad gör man då? Enkelt. Öppna upp och vädra, visserligen kan det bli kallt vintertid vilket medför en rad andra hälsorisker. Men till vår, sommar och höst ger luften desto mer fördelar och det finns inga som helst argument till varför man inte ska vädra.