Skadligt arbetsklimat påverkar kompetens

Nyligen kommenterades det hur skadlig machokulturen är, samtidigt som den är både fortsatt utbredd och svår att rucka på. Kanske är den mer vanligt förekommande i sektorer och branscher som varit traditionellt manliga sedan länge, varav byggbranschen står ut som en av de värsta i detta avseende.

 

Høvel og sagDet är kanske inte en nyhet att byggbranschen behöver jobba på sin jämställdhet, men det är faktiskt så pass illa att branchorganisationen Byggcheferna befarar en slags kompetensflykt om det inte blir ett bättre arbetsklimat. Det är nämligen så att kvinnliga byggarbetare nyligen fick vara med i en undersökning där de svarade på en webbenkät om sina arbetsplatser och dess arbetsklimat. Hela procent av de 800 kvinnor som svarade upplever att branschen de jobbar i är ojämlik. Detta rapporteras det om i Svenska Dagbladet.

Branschen har inte råd att förlora kompetensen

Det handlar bland annat om machokulturen, med hård stämning och tuffa attityder. Men byggbranschen som i mångt och mycket har genomgått en generationsväxling behöver behålla sin kompetenta personal, och om många kvinnor (och säkerligen män) väljer att sluta på grund av dåligt arbetsklimat så är detta illa nog. För att få till en attitydförändring måste det vidare till att en bredare rekrytering görs, att fler kvinnor kommer in och att personalstyrkorna blir mer varierad i sin uppsättning. Det handlar inte bara om att fler kvinnor behövs men även folk med annan bakgrund.

Machokulturen kännetecknas av bland annat:

  • Grabbig attityd och tufft arbetsklimat
  • Kvinnor och män ges inte samma karriärmöjligheter
  • Kvinnor får inte samma arbetsuppgifter som männen
  • Inställningen att kvinnor inte lämpar sig lika bra i branschen, som män
  • Fördomar mot homosexuella, hbtq
  • Informella strukturer, ryggdunk och dolda beslutsvägar

De allvarliga följderna av detta förhärskande, om än osynliga, system är att begåvade människor väljer bort byggindustrin och detta är som nämnt skadligt för hela sektorn. Hela 600 chefer inom byggverksamhet i Västra Götaland har nu fått genomgå en utbildning för att hantera sina egna fördomar, men mer höver säkerligen göras för att hela branschen ska kunna förändras i grund och botten. Man måste synliggöra kvinnors kompetens och ge fler människor möjligheten att ta sig fram. De insatser som gjorts kanske inte är tillräckliga för att nå målet att göra byggindustrin till en attraktiv plats att jobba på – för alla.