Möbler från Nicaragua

Nicaragua är det fattigaste landet i Centralamerika. En indikator på detta är att 15 % av landets BNP kommer från pengar som skickas av nicaraguaner som arbetar i utlandet. Kanske kan möbler tillverkade i landet vara en del av räddningen för denna hårt prövade nation.

Finland har länge gett bistånd till Nicaragua, bland annat i form av stöd till småskaliga snickeriverkstäder. Jordbruk, inte minst för export, har länge varit den viktigaste inkomstkällan för många i Nicaragua. Klimatförändringarna slår dock hårt mot landet, och torkan blir värre för varje år som går. Därför försöker fler och fler nicaraguaner hitta andra inkomstkällor, varav möbeltillverkning är en.

För många är dock pengar ett stort problem, inte minst eftersom de inte beviljas lån. Hade de möjlighet att ta lån skulle många av snickarna kunna investera i nya och bättre maskiner, vilket skulle leda till möbler av bättre kvalitet, samt nytt material. Priset på många träslag stiger nämligen också, till följd av torkan.

Hantverk från Masaya

Nicaraguas tredje största stad, Masaya, är känd för de fina hantverk som säljs där. Dessa produkter, bland annat möbler, tillverkas ofta på landsbygden runt staden, och säljs sedan på stadens marknad Mercado de Artesanias. Den svensk som besöker Masaya kan dock inte köpa ett bord och vara säker på att kunna transportera hem det. Samtidigt är handel, som alla vet, ett bra sätt att lyfta människor, regioner och länder ur fattigdom. I dagsläget är det svårt att hitta nicaraguanska möbler i Sverige – det var lättare för bara några år sedan.

Fråga därför efter möbler från Nicaragua hos din möbelhandlare. Om de är gjorda av mahogny, fråga då hur den har avverkats. Mycket av den mahogny som säljs till västvärlden idag har nämligen avverkats olagligt. Med tanke på torkan är det viktigt att omsorg visas om skogarna i Nicaragua. Annars finns risken att landet inom en snar framtid mest av allt liknar en öken.