Ergonomiska möbler allt viktigare

Möbler är något vi ofta väljer med omsorg för att de ska passa in och vara snygga i vårt hem eller i vårt kontorslandskap, men det är tyvärr inte som de snyggaste möblerna är de mest ergonomiska och därför har ”de snygga” möblerna kommit att bidra till en sämre arbetsmiljö – något som kan lösas genom fokus på ergonomi på arbetsplatsen.

stolar loppisIdag lägger allt fler företag fokus på sin arbetsmiljö och sitt arbetsmiljöarbete och något som är en stor del i detta arbete är att se över möblerna och deras ergonomi. Till exempel skrev Aftonbladet redan för fem år sedan om hur viktigt det är att arbeta rätt och ha rätt möbler för att slippa fysiska problem på sin arbetsplats, och något som lyftes redan då var vikten av att kunna växla mellan sittande och stående position under sin arbetsdag. Nu under senaste tiden är detta något som många dock tagit fasta på och enligt Dagens Nyheter är en ny trend att till och med arbeta gåendes vid sitt skrivbord genom att skjuta under ett löpband under skrivbordet. Men för att lyckas med detta krävs förstås först att man har det grundläggande: ett höj- och sänkbart skrivbord. Det är något som till exempel möbelexperten inom kornorsmöbler Offix hjälpa till med om det inte skulle finnas tillgängligt på kontoret i dagsläget och vad de erbjuder kan man läsa mer om på adressen https://www.offix.se/elstativ-till-hoj-och-sankbara-skrivbord. Och en bransch som först nu börjar inse vikten av ergonomi är it-branschen där man startat ett nytt projekt i samarbete mellan fackföringar, arbetsgivare och företagsvårdsorganisation för att ändra på it-branschens arbetsmiljöproblem som frodas på grund av detta, vilket tidningen TechWorld skriver om. Och deras främsta tips för att bättra företag som arbetar mycket med it är just att börja med att se över ergonomin – att stolar, bord, tangentbord och bildskärmar är rätt inställda efter personen som använder dem med mera och sedan följa upp för att se hur mycket bättre arbetsplatsen blir.