Att låna för extra buffert

På många sätt är det god tid att starta en egen verksamhet. Många konsumenter letar efter ny, innovativ design och har fått upp ögonen för det unika. Allt färre vill handla sina möbler på de stora varuhusen, men att få ihop ekonomin för småföretagare är ett ständigt problem. Hur ska småföretagare få ihop ekonomin om bankerna alltid säger nej?

Det pratas mycket om småföretagarna just nu. De tillhör en egen generation – ofta 80- och 90-talister, som lever på drömmar och en kreativ vision. Dessutom är de som konsumentgrupp viktig för de företag som vill skapa en egen nisch, och därför är det på många sätt goda tider för de lite småskaligare företagen. Men att få pengarna att räcka ihop är svårt. Euroloan specialiserar sig på att anpassa sina lån efter de som har svårt att få pengarna att räcka till. Där kan du bland annat räkna på vad en buffert skulle kosta för dig, eller ansöka om onlinekredit.

Lån vanligaste finansieringen

Att småföretagare tar lån är den absolut vanligaste finansieringen för en start up. Banklån är det vanligaste finansieringsmedlet, även om många börjar bli restriktiva kring små start ups. Många vänder sig istället till släkt och vänner, vilket kan skapa en social stress. När allt fler småföretagare kryper på knän för att få ekonomin att gå ihop avskräcks allt fler från att följa sin dröm – något som kan komma att missgynna tillväxten i Sverige.

Majoriteten av alla småföretagare upplever problem med finansieringen. 52% av småföretagarna upplever svårigheter enligt en undersökning som bland annat Veckans Affärer har tagit del av. Svårigheter med goda bankkontakter försvårar finansieringen och många tvingas söka sig till nya alternativa vägar.

Var tredje småföretagare räknar med mycket låg pension enligt di.se. Det här är en avgörande faktor till varför många väljer att inte starta eget. För att underlätta är det bra att hitta en stadigvarande buffert som kan underlätta för de utgifter som väntar en entreprenör påväg uppåt. Att tänka smart och långsiktigt handlar om att inte göra avkall på sin dröm – det är svårast i början.