Hur möblerna tillverkas spelar roll

Vi blir allt mer medvetna om hur våra livsmedel produceras, och om hur det går till när kläder tillverkas. Men vi tänker inte lika mycket på villkoren för de som tillverkar våra möbler.

Ord som närproducerat, rättvisemärkt och ekologiskt får allt större utrymme i matbutikerna, vilket naturligtvis är glädjande. Detsamma gäller klädbranschen, som har fått upp ögonen för material som ekologisk bomull, bambufiber och återvunnen polyester. Många medier och organisationer har också uppmärksammat villkoren för de textilarbetare som syr kläderna.

När det kommer till möbler är dock medvetenheten inte lika stor, än så länge. 2009 gjorde Fair Trade Center en genomgång av fem svenska möbelföretag. Undersökningen visade att en allt större del av de möbler som säljs i Sverige har tillverkats utan hänsyn till nationella lagar och riktlinjer. Utvecklingen går alltså åt fel håll. Till stor del beror detta på att möblerna tillverkas i Kina, där såväl arbetar- som miljöskyddet är svagt. Det land som exporterar näst mest möbler till Sverige är Polen, och där ser det bättre ut.

Kina

I Kina är arbetarlönerna ofta så låga att det inte går att leva på dem. Detta gäller trots att arbetarna får jobba en hel del övertid, vare sig de vill eller inte. Att organisera sig fackligt är inte tillåtet, men alla arbetare måste samtidigt vara med i den statliga Allkinesiska fackföreningsfederationen, vars ledning utses av kommunistpartiet.

Ytterligare ett problem är att många av de arbetande i de kinesiska fabrikerna är inrikes migranter från andra delar av landet. Många av möbelfabrikerna är belägna i Guangdong i södra Kina, och 65 % av de som arbetar där är migranter. I Kina tillämpas ett system med inrikespass, hukou, där det i folkbokföringen registreras var en person hör hemma. Den som befinner sig på annan plats har inte samma rättigheter som de som är folkbokförda där. Inte minst leder systemet till sociala klyftor mellan de som är folkbokförda på landsbygden och de som har ”stadsbo-pass”. Detta gör att migranterna i städerna blir än mer utnyttjade.

Polen

I Polen är det på pappret tillåtet att engagera sig fackligt, men det är inte ovanligt att fackliga ledare avskedas från sina arbeten. Detta berättar ITUC, fackföreningsinternationalen, i sin årsrapport.

Arbetsförhållandena i polska möbelfabriker har inte granskats i detalj, men det finns en rapport om tillverkningen av mobiltelefoner. Denna gjordes av paraplyorganisationen Karat, som samlar flera organisationer som övervakar arbetsförhållanden och arbetares rättigheter. Enligt rapporten kan arbetsförhållandena i många polska fabriker jämföras med i låglöneländer som Kina eller Vietnam. Precis som i dessa länder är arbetsdagarna långa – upp till 12 timmar, och lönerna räcker inte till att leva på. De som arbetar med att tillverka mobiltelefoner i Polen tjänar ofta inte mer än 350 euro i månaden.

En viktig slutsats av rapporten är att ett av de fem möbelföretag som granskades saknade etiska riktlinjer för inköp från låglöneländer, och ytterligare två företag hade riktlinjer, men kontrollerade inte att leverantörerna levde upp till dessa.

Som konsument har man ett ansvar för att de produkter man köper är etiska, och det gäller naturligtvis också möbler. Men konsumenterna kan inte göra allt, det krävs också att företag och myndigheter agerar.